Høyttalerdesign
Hjem      Spørsmål og svar
Skriv ut denne sidenLegg til i favoritter
Q: Hva er en watt?
A: Watt er ett mål på effekt. En watt er definert som Spenning * Strøm (U*I).
 
Q: Hva er forskjellen på Watt og Watt RMS?
A: Ingenting. Watt RMS er ikke ett reelt begrep. Det har nok oppstått som en tilleggsopplysning, siden vi bruker RMS (root mean square) verdien av en spenning til å beregne effekt. At man får oppgitt Watt RMS, er altså ikke noe kvalitetstegn i seg selv. RMS betyr at vi bruker den tilsvarende DC verdien av en vekselsspenning. Har man en Vekselsspenning som har peakverdi på 10Volt, er RMS verdien av denne 10 dividert med kvardartroten av 2.
 
Q: Hvor mye effekt trenger jeg?
A: Dette avhenger helt av følsomheten på høyttaleren din, og hvor høyt du skal spille. En høyttaler med følsomhet på 90dB/1W/1m vil trenge ti ganger mer effekt for å spille like høyt som en høyttaler med følsomhet på 100dB/1W/1m. Hver 3dB er en dobbling av effektfølsomheten. 6dB en firedobbling, 10dB tidobbling, osv. Det er også verdt å undersøke hvor mye peakeffekt forsterkeren kan levere. Dersom gjennomsnittsforbruket når du spiller er 10W, så vil du fort trenge en forsterker som kan levere noen hundre watt over en kort periode. Peakeffekt blir ofte oppgitt innenfor 20 millisekund.
 
Q: Hva er ohm/impedans?
A: Ohm er en måleenhet for impedans. Impedansen er i all hovedsak sammensatt av 3 parametere. Resistans (R), Kapasitans (C) og Induktans (L). Resistans kan man se på som en ren motstand, som virker likt i hele frekvensområdet. Kapasitans og induktans gir ulik innvirkning på ulike frekvenser. Hvordan denne innvirkningen variere vil avhenge av situasjonen, og hvor de oppstår.
 
Q: Høyttaleren min har en nominell impedans. Hva betyr dette?
A Nominell impedans blir ofte bestemt ut fra hvilken gjennomsnittsimpedans høyttaleren har i mesteparten av frekvensområdet. Det er som oftest mer interessant å få oppgitt minimumsimpedans. Flere produsenter oppgir dette.
 
Q: Hvorfor er minimumsimpedans viktigere enn nominell impedans?
A: Fordi minimumsimpedansen sier mye om hva som trengs av forsterkerkraft. En lav impedans betyr at det trengs en forsterker som kan levere mye strøm. Det er veldig mange konstruksjoner som ikke kan det.
 
Q: